Cẩm Nang

Cốt Truyện

[HCTQ.360GAME.VN]

Điêu Thuyền hoan nghênh các Tướng Quân đã đến với Webgame Huyết Chiến Tam Quốc

Bối Cảnh

  • Nhắc đến sử tam quốc chí, không ai không nhớ đến không khí chiến đấu hào hung của các trận Xích Bích, Gia Manh Quan, Di lăng…không ai không khâm phục khi nghe đến danh các vị tướng tài nổi tiếng dung cảm như Quan Vĩ. Trương phi, triệu vân, khôn ngoan túc trí như tào tháo, thông minh bày kế như chu du, khổng minh.

  • Năm trung bình thứ nhất (184) đời vua linh đế, triều đình nhà hán suy yếu làm cho xã hội thời trung hoa rơi vào hoàng cảnh náo loạn, vua tin dùng hoạn quan, phế bỏ người tài nên triều chính ngày càng đổ nát, long người không phục, giặc cướp khắp nơi, thiên hạ náo loạn.

  • Kể từ thời điểm này các chiến tranh dành đất đai, quyền lực xảy ra liên miên giữa các lãnh chúa và các châu quận dần dần hình thành nên Tam quốc với lưu bị ở đất thục, tào táo đất ngụy, tôn quyền nhà ngô. Tuy nhiên các cuộc chiến này đã gây nhiều tổn thất cho bá tánh thời bấy giờ, nhưng cũng không ít các bản hung ca về sự dũng cảm, mưu lược, tấm long nhân ái, trung nghĩa vào thời điểm này.

  • Game huyết chiến tam quốc mong muốn tái hiện lại lịch sử một cách toàn diện, nơi mà người chơi có thể đóng vai các vị anh hung thời ấy, có thể trải nghiệm cảm giác anh dung khi xông pha giữa hàng triệu quân lính. Thêm vào đó, người chơi có thể lãnh đạo đội quân của mình và dùng các chiến thuật quân sự dê mở mang lãnh địa và tạo nên lịch sử tam quốc mới của riêng mình.

Nếu là Tân thủ các Tướng Quân có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây