Cẩm Nang

Ma Dực

[HCTQ.360GAME.VN]

Điêu Thuyền hoan nghênh các Tướng Quân đã đến với Webgame Huyết Chiến Tam Quốc

-= Hệ Thống Ma Dực=-

  • Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến và đạt cấp độ 55 mở Thú Cưỡi
  • Tiến cấp Cánh cần sử dụng "Dực Linh Tinh Hoa"
  • Tiến cấp từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24h nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm sẽ xóa về 0
  • Hệ thống Cánh gồm 4 trang bị (Vũ, Nhung, Mạch, Huyết) giúp tăng thuộc tính cho nhân vật.

-- Dực Linh Tinh Hoa --

-- Ma Dực Băng Phách --

-- Ma Dực Kiếp Hỏa --

-- Ma Dực Nhật Diệu --

-- Ma Dực Thiểm Hoa --

Nếu là Tân thủ các Tướng Quân có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây