Cẩm Nang

Thần Binh

[HCTQ.360GAME.VN]

Điêu Thuyền hoan nghênh các Tướng Quân đã đến với Webgame Huyết Chiến Tam Quốc

-= Hệ Thống Thần Binh =-

  • Mỗi Tướng Quân sẽ sỡ hữu 3 thần binh: Ma Thương, Ma Đao, Ma Nỏ.
  • Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và đạt cấp yêu cầu sẽ lần lượt sở hữu các Thần Binh.
  • Sử dụng “ Ma thương đơn” để tiến cấp “ Ma Thương”
  • Sử dụng “ Ma đao đơn” để tiến cấp “ Ma Đao”
  • Sử dụng “ Ma nỏ đơn” đê tiến cấp “ Ma Nỏ”
  • Tiến cấp cánh từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24h nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm sẽ xóa về 0.
  • Mỗi Thần Binh sở hữu các chỉ số, thuộc tính và đặc biệt là bộ kỹ năng với các chiêu thức riêng biệt, có thể thay đổi vũ khí theo ý muốn khi chiến đấu ở các môi trường khác nhau.


-- Tiến Cấp Ma Thương Đơn --

-- Chu Sát Trảm --

-- Thí Hoàng Thủ --

-- Tiến Cấp Ma Đao Đơn --

-- Xích Kim Kiếm --

-- Hắc Diệu Trảm --

-- Tiến Cấp Ma Nỏ Đơn --

-- Bách Luyện Nỏ--

-- Thí Thần Nỏ --

Nếu là Tân thủ các Tướng Quân có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây