Đặc Quyền VIP

Đặc Quyền Vip

[HCTQ.360GAME.VN]

Điêu Thuyền hoan nghênh các Tướng Quân đã đến với Webgame Huyết Chiến Tam Quốc


Vip Kim Cương

-= Đặc Quyền Vip - Thẻ Vip Hoàng Đế 6 Tháng =-

 • Thẻ Vip Vàng 120 ngày bao gầm tất cả đặt quyền Vip Vàng và Vip Tím.
  • Nhận miễn phí thời trang Vip
  • Tham gia phó bản vip vàng nhận các phần thường hấp dẫn. tăng EXP khi đánh quái 120%.
  • Tăng thuộc tính nhân vật, giảm 20% khi mua đạo cụ tại cửa hàng.
 • Mua thẻ vip Vàng tại cửa hàng, dùng nhiều thẻ vip củng lúc sẽ cộng đồn thời gian VIP, lưu giữ đặc quyền Vip cao cấp nhất.

-= Đặc Quyền Vip - Thẻ Vip Vàng 3 Tháng =-

 • Thẻ Vip Vàng 90 ngày bao gầm tất cả đặt quyền Vip Tím.
  • Nhận miễn phí thời trang Vip
  • Tham gia phó bản vip vàng nhận các phần thường hấp dẫn. tăng EXP khi đánh quái 120%.
  • Tăng thuộc tính nhân vật, giảm 20% khi mua đạo cụ tại cửa hàng.
 • Mua thẻ vip Vàng tại cửa hàng, dùng nhiều thẻ vip củng lúc sẽ cộng đồn thời gian VIP, lưu giữ đặc quyền Vip cao cấp nhất.

-= Đặc Quyền Vip - Thẻ Vip Tím 1 Tháng =-

 • Thẻ Vip Vàng 30 ngày.
  • Nhận miễn phí thời trang Vip
  • Tham gia phó bản vip vàng nhận các phần thường hấp dẫn. tăng EXP khi đánh quái 120%.
  • Tăng thuộc tính nhân vật, giảm 20% khi mua đạo cụ tại cửa hàng.
 • Mua thẻ vip Vàng tại cửa hàng, dùng nhiều thẻ vip củng lúc sẽ cộng đồn thời gian VIP, lưu giữ đặc quyền Vip cao cấp nhất.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây