Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[HCTQ.360GAME.VN]

Điêu Thuyền hoan nghênh các Tướng Quân đã đến với Webgame Huyết Chiến Tam Quốc

-= Hệ Thống Đúc Hồn =-

  • Tướng Quân đạt cấp 95 sẽ mở hệ thống Đúc Hồn, vượt phó bản Võ Hồn để nhận được các nguyên liệu đúc hồn.

-= Mục Tiêu Luyện Thể Tuần =-

  • Tham gia hoàn thành nhiệm vụ diệt boss đạt số lượng và tặng hoặc nhận hoa sẽ nhận được nguyên liệu tiến cấp Vũ Mệnh Tinh và Chu Tước Mệnh Tinh.

-= Hoàng Thiên Đường Lập =-

  • Hoạt động Hoàng Thiên Đường Lập chính thức liên server.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây