Sự kiện

Ma Kỵ

[HCTQ.360GAME.VN]

Điêu Thuyền hoan nghênh các Tướng Quân đã đến với Webgame Huyết Chiến Tam Quốc

-= Ma Kỵ =-

  • Khi đạt cấp 80 sẽ mở hệ thống Ma Kỵ, hệ thống Ma Kỵ gồm 11 Ma Kỵ giúp các Tướng Quân tăng nhiều lực chiến mỗi Ma Kỵ mang các kỹ năng, trang bị và sức mạnh khác nhau.

  • Tăng cấp Ma Kỵ cần tốn Linh Lung Tinh Thạch có được từ các phó bản ma sủng, phó bản nguyên liệu, đổi điểm chiến trường và có thể mua tại cửa hàng

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây