Sự kiện

Tài khoản thân thiết nhận quà Huyết Chiến Tam Quốc

Tên hộp quàPhần thưởngSố lượngTính chất
Hộp quà Huyết Chiến Tam Quốc 1Thẻ Bạc-Cao (10 vạn)1Khóa
Túi Sinh Lực10
Đá Cường Hóa5
Đá Quý Lv31
5 Vàng Khóa50
Hộp quà Huyết Chiến Tam Quốc 2Thẻ Bạc-Cao (10 vạn)2Khóa
Túi Sinh Lực15
Đá Cường Hóa10
Đá Quý Lv31
5 Vàng Khóa80
Hộp quà Huyết Chiến Tam Quốc 3Thẻ Bạc-Cao (10 vạn)5Khóa
Túi Sinh Lực20
Đá Cường Hóa15
Đá Quý Lv31
Đá Đục Lỗ5
5 Vàng Khóa100
Hộp quà Huyết Chiến Tam Quốc 4Thẻ Bạc-Cao (10 vạn)10Khóa
Túi Sinh Lực30
Đá Cường Hóa20
Đá Quý Lv32
Đá Đục Lỗ5
Loa Lớn2
Đá Trang Bị5
5 Vàng Khóa150

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây