Sự kiện

Qùa Tăng Sao

[HCTQ.360GAME.VN]

Điêu Thuyền hoan nghênh các Tướng Quân đã đến với Webgame Huyết Chiến Tam Quốc

-= QUÀ TĂNG SAO MA SỦNG =-

  • Thời gian hoạt động: 07/09/2017 - 20/09/2017

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động Tướng Quân tăng sao ma sủng đạt mốc sẽ nhận được phần quà tăng sao ma sủng.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây