Tin tức

08/02 - Thông Báo Bảo Trì

[HCTQ.360GAME.VN]

Điêu Thuyền hoan nghênh các Tướng Quân đã đến với Webgame Huyết Chiến Tam Quốc.

-= Thông Báo Bảo Trì =-

Thời gian

  • Bắt đầu: 08:30 ngày 08/02/2018.
  • Kết thúc: 10:30 ngày 08/02/2018.

Nội dung

  • Thần ma bảo khố.
  • Hệ thống hồn châu.
  • Hệ thống nguyên bảo khóa.
  • Điểm danh vô song + Hoạt động tân xuân.

Nếu là Tân thủ các Tướng Quân có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây