Tin tức

28/12 Liên Thông Máy Chủ

HCTQ.360GAME.VN]

Điêu Thuyền hoan nghênh Tướng Quân đã đến với Webgame Huyết Chiến Tam Quốc.

-= LIÊN THÔNG MÁY CHỦ  =-

Thời gian liên thông:

  • Bắt đầu: 08:00 ngày 28/12/2017.
  • Kết thúc: 10:00 ngày 28/12/2017.

Nội dung liên thông

  • Lợi ích sau khi liên thông: Tướng Quân sẽ có thêm nhiều bạn bè và đối thủ hơn.
  • Các máy chủ liên thông:
Máy chủ liên thôngMáy chủ chính
Huyết Chiến 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06Huyết Chiến 01
Huyết Chiến 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12
Huyết Chiến 07
Huyết Chiến 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18
Huyết Chiến 13
Huyết Chiến 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24Huyết Chiến 19
Huyết Chiến 67 + 68
Huyết Chiến 67
Huyết Chiến 69 + 70
Huyết Chiến 69

Quy tắc liên thông

Quy tắcNội dung
Đăng nhập, Nạp- Cổng đăng nhập game ở các server vẫn như cũ.
- Đăng nhập từ server nào thì sẽ vào nhân vật ở server đó (với tài khoản có nhiều nhân vật ở các server merge).
- Xếp hạng Võ Tướng, Vương Thành Tranh Bá, Công Thành Chiến, Viễn Chinh Đồ Ma sẽ được reset.
- Xóa nhân vật thỏa các điều kiệ: level <= 65, chưa nạp tiền và không đăng nhập game trong 7 ngày.
Quân Đoàn:

- Xóa quân đoàn cấp <5.
- Quân đoàn xếp hạng <= 200 sẽ bị xóa.
- Reset toàn bộ cây trồng của quân đoàn.
- Trước tên quân đoàn sẽ có thêm tên server.

Nếu là Tân thủ các Tướng Quân có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây